Prerušenie distribúcie elektriny 25. 11. 2016

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233