Prerušenia distribúcie el. energie v obci

24.06.2015 15:42

V priložených súboroch sú uvedené dátumy a časy prerušenia distribúcie el. energie v obci z dôvodu pravidelných revízií na zariadeniach ZSE. 

 

img105.pdf 
img104.pdf 


 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233