Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

26.03.2014 09:17

 

 

POZVÁNKA

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

dňa 31.3.2014 o 16,3000hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

     Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Čerpanie rozpočtu do 28.2.2014
 3. Rozpočtové opatrenia na rok 2014
 4. Spáva z kontroly hospodárenia obce za rok 2013
 5. Nedobitné pohľadávky
 6. Informácia o financovaní ZŠ
 7. Vývoz odpadu – posúdenie ceny vývozu
 8. Hlavný kontrolór obce – koniec funkčného obdobia
 9. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka.pdf

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233