oznam - výber daní a poplatkov

20.04.2013 08:28

Samospráva obce oznamuje občanom, že si môžu na obecnom úrade v dňoch pondelok, utorok a

v stredu osobne prevziať a zaplatiť  rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233