Oznam spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie

04.11.2014 09:07

Vážení občania,


spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, (nový dodávateľ vody v našej obci/v našom meste), Vám oznamuje, že v prípade porúch verejného vodovodu a kanalizácie volajte od 1. novembra 2014 na novú bezplatnú 24-hodinovú poruchovú linku  

0800 115 495

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233