Návrh VZN č.6/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-O

19.10.2016 20:58

návrh VZN .pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233