Návrh VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v ŠJ

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233