Zasadnutie obecného zastupiteľstva

18/08/2014 14:30

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

dňa 25.8.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

 

     Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Čerpanie rozpočtu do 31.7.2014
  3. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenia
  4. Dodatok správy audítora
  5. Odvedenie dažďových vôd - opatrenia
  6. Slovácka jaternica
  7. Stretnutie dôchodcov
  8. Diskusia
  9. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Bibiana Naďová

                                                                                                      starostka obce

 

Zastupiteľstvo - pozvánka 25.8.2014.pdf

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233