Zápis detí do materskej školy

27/02/2015 15:32

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k nasledujúcemu školskému roku 2015/2016  sa uskutoční

v termíne od 9.3.2015 do 13.3.2015

v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy.

Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú dostane pri zápise.  K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k žiadosti aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú:

·        deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

·        deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

·        deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 28. augusta 2015.

Na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, deťom papučky.

                                                                   

                                                                                          Ivana Nemšáková

                                                                                             riaditeľka MŠ

 

Oznámenie o uskutočnení zápisu do MŠ.pdf

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233