Zákaz vyvážania odpadu

15/04/2012 20:33

 

Samospráva obce oznamuje občanom, že v týchto dňoch odstránila nelegálnu skládku stavebného odpadu v oblasti pri jazere. Obec vyzýva občanov, že je prísne zakázané vyvážať stavebný a domový odpad mimo miest na to určených. Na nadrozmerný domový odpad slúži kontajner pri požiarnej zbrojnici, ktorý je otvorený každú sobotu v čase od 13:00 do 16:00 hodiny. Do kontajnera môže každá domácnosť podľa zákona umiestniť ročne 1m3 domového odpadu.Likvidácia tohto odpadu je započítaná v poplatku za vývoz smetí. Ak občan umiestni do kontajnera väčšie množstvo odpadu, na likvidáciu tohto odpadu sa skladáme všetci. Stavebný odpad a prípadne väčšie množstvo domového odpadu môže občan za úhradu odviesť prostredníctvom obecného úradu na skládku do Nového Mesta nad Váhom. Upozorňujeme občanov, ktorí vyvezú odpad mimo legálnej skládky, že bude tento odpad zlikvidovaný pod pokutou a na jeho náklady.

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233