Dodatok č.3 k VZN č.7-2008

09/02/2011 20:21

 

Dodatok č.3 k VZN č.7-2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233