Vývoz smetí cez sviatky

23/12/2013 09:43

Obecný úrad oznamuje, že vývoz smetí sa uskutoční 26.12.2013, to je vo štvrtok.  

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233