Výstraha SHMU

27/05/2014 20:54

SHMU vyhlásil 2. stupeň pre nebezpečenstvo výskytu búrok. 

 

www.shmu.sk

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233