Výsledky komunálnych volieb 2010

28/11/2010 20:25

 Výsledky komunálnych volieb konaných 27.11.2010

 

Sumárne  údaje  
Počet oprávnených voličov 778
Počet voličov 496
Počet odovzdaných obálok 496
Počet platných hlasov pre poslancov 480
Počet volených poslancov 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasov pre starostu 487
 Účasť vo voľbách dosiahla 63,75% 

 

 

Voľby starostky    
Ing. Bibiana Naďová SDKU

319 hlasov

Darina Kotrasová SMER 168 hlasov

 

 

Za starostku obce bola zvolená Ing. Bibiana Naďová

 

 

  Kandidáti za poslancov, ktorí boli zvolení    
1 Eva Dedíková SDKU 264
2 Ľubomír Bielik SDKU 253
3 Miloš Dedík SNS 237
4 Peter Mešťánek SDKU 218
5 Ladislav Juriš SDKU 197
6 František Kankara SDKU 171
7 Emília Medvecká SMER 161

 

  Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení    
1 Emília Havierniková SDKU 160
2 Tibor Hujík SMER 149
3 Alena Mičková SDKU 148
4 Róbert Gajdoš SMER 143
5 Darina Kotrasová SMER 120
6 Juraj Kopunec SMER 100
7 Zdenko Mičko SMER 90
8 Mária Melicherová SMER 86

 

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233