Voľby do orgánov samospr. obcí 2014

18/08/2014 16:53

 Obec  Trenčianske  Bohuslavice

913 07 Trenčianske Bohuslavice   

 

 

 

 

OZNÁMENIE

o počte obyvateľov obce

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

 

 

 

Obec  Trenčianske Bohuslavice na základe zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Trenčianske Bohuslavice.

 

 

Obec Trenčianske Bohuslavice má ku dňu 18.8.2014

926 obyvateľov.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing Bibiana Naďová

                                                                                                                  starostka obce

 

Voľby do orgánov samospr. obcí 2014

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233