ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - oznámenie o výrube drevín

20/01/2016 10:30

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPRÁVA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI BIELE KARPATY

oznamuje, že v rámci projektu LIFE09NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana

druhov motýľov v nelesných biotopoch v Českej republike a na Slovensku budú realizované manažmentové

opatrenia za účelom udržania alebo dosiahnutia priaznivého stavu cieľových druhov motýľov a ich  biotopov.

Podrobnosti vrátane mapy sú uvedené v priložených dokumentoch:

Obec Trenčianske Bohuslavice OOV.doc

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233