RZMOSP TN - list predsedu RZMOSP.pdf (92,3 kB)

19/10/2011 18:25

RZMOSP TN - list predsedu RZMOSP.pdf (92,3 kB)

ZMOS k návrhu zmeny financovania obcí 

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233