Prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov v Dolnom Srní.

19/04/2012 00:15

 

Oznam

 

Oznamujeme občanom, že Obec Trenčianske Bohuslavice v týchto dňoch pripomienkuje zámer firmy DETECH, s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, realizovať v katastrálnom území Dolné Srnie „Prevádzku a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie O  - thermo-katalytickým spracovaním odpadov, s následnou výrobou elektrickej energie a tepla.

Keďže naša obec nebola pri posudzovaní tohto zámeru zaradená medzi dotknuté obce v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení požiadala listom Ministerstvo životného prostredia SR o zaradenie obce Trenčianske Bohuslavice ako dotknutej obce. V týchto dňoch nás ministerstvo životného prostredia zaradilo medzi dotknuté obce s povinnosťou informovať o uvedenom zámere občanov.

Občania môžu do projektovej dokumentácie nahliadnuť počas pracovných hodín na obecnom úrade, prípadne sa s projektovou dokumentáciou oboznámiť na stránke envinroportálu:

 

https://eia.enviroportal.sk/zoznam?q=+Doln%C3%A9+Srnie&zakon=0&stav=0&kraj=3&okres=304&oblast=0

        

                                                                                     Samospráva obce.

 

Súvisiace dokumenty:

DETECH stanovisko Tr. Bohuslavice.doc (24,5 kB)

DETECH Dolné Srnie.pdf (80,9 kB)

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233