Prerušenie dodávky el. energie 2. marca 2015

24/02/2015 17:15

ZSE oznamuje prerušenie dodávky elektriny dňa 2. marca 2015. Podrobnosti v priloženom PDF súbore

západosl. distribučná .pdf 

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233