Prerušenia distribúcie el. energie v obci

24/06/2015 15:42

V priložených súboroch sú uvedené dátumy a časy prerušenia distribúcie el. energie v obci z dôvodu pravidelných revízií na zariadeniach ZSE. 

 

img105.pdf 
img104.pdf 


 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233