Pozvánka na riadne zasadnutie zastupiteľstva 06.08.2012

02/08/2012 22:33

 

POZVÁNKA
 
Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.08.2012 o 1500hod.  v zasadačke obecného úradu.
 
Program:
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Úhrada Fa č. FV120009 – rekonštrukcia kúrenia vo viacúčelovej budove
3. Úprava rozpočtu
4. Predaj obecných vlekov
5. Slovácká jaternica
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

 

 

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva_06_08_2012.pdf (55,9 kB)

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233