Návrh VZN č.6/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-O

19/10/2016 20:58

návrh VZN .pdf 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233