Mimoriadny zber plastov

19/02/2013 08:32

26. februára 2013, t.j. v utorok sa uskutoční mimoriadny zber plastov.

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233