Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

14/04/2014 19:35

POZVÁNKA

 

 

            Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

dňa 22.04.2014 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

 

     Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Prenájom časti parcely č. 1671/3
  3. Diskusia
  4. Záver
 

                                                                                     Ing. Bibiana Naďová

                                                                                         starostka obce

 

Zastupiteľstvo mimoriadne - pozvánka.pdf

 

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233