METEOALARM SHMU

06/08/2013 07:58

Dobrý deň,
upozorňujem Vás na výstrahu SHMÚ:

Jav: Vysoké teploty; Stupeň: 2. stupeň; Trvanie javu: 6.8.2013 od 11:00 do
19:00
Jav: Vysoké teploty; Stupeň: 3. stupeň; Trvanie javu: 7.8.2013 od 12:00 do
19:00
Jav: Vysoké teploty; Stupeň: 3. stupeň; Trvanie javu: 8.8.2013 od 11:00 do
19:00
Visit: https://www.shmu.sk/?page=987


Ing. Kovács

stála služba
Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko
sekcia krízového riadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňova 22, 826 04 Bratislava 29

e-mail: skcivpro@uco.sk
tel.: 02/4859 3000

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233