Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2009 - o mieste a čase zápisu - návrh

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233