Bezplatné právne poradenstvo

15.11.2015 19:47

Bezplatné právne poradenstvo

 

V našej obci v stredu 18.11.2015 od 11:00 do 11:45 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu poskytne Advokátska kancelária BÁNOS bezplatné právne poradenstvo občanom našej obce. Bezplatné právne poradenstvo sa poskytne každému občanovi samostatne, v diskrétnej miestnosti a to najmä v oblastiach rodinného práva, súdnych sporov, pracovného práva, pozemkového práva, zmlúv a daľších právnych oblastí. Ak by ste sa z pracovných, osobných alebo iných dôvodov nestihli zúčastniť poradenstva v našej obci, právne poradenstvo bude po telefonickom potvrdení poskytnuté občanom našej obce bezplatne každý štvrtok v úradných hodinách aj priamo v advokátskej kancelárii BÁNOS, na adrese Námestie sv. Anny č. 9, Trenčín. Bezplatné právne poradenstvo je taktiež možné poskytnúť aj telefonicky, pričom telefónne číslo Vám oznámime na obecnom úrade. 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233