Oficiálna stránka obce

Meniny na web

__________________________________________________________________________________________

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

STAVEBNÉ PRÁCE SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 Predmet zákazky:

 „Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“

 

Podklady Zvýšenie kapacity MŠ.pdf
01 Výzva internet.pdf 

 

Projektová dokumentácia
 

                                                                                   ____________________________________

 

Kompletná dokumentácia k novému ÚPN

 

___________________________________________

en-Úradná tabuľa

27/07/2015 15:51

Oznámenie o prevádzke pošty

Pošta Trenčianske Bohuslavice bude od 3.8. do 21.8.2015 dočasne zatvorená. Podrobnosti sú uvedené v priloženej prílohe.  oznámenie o prevádzke pošty.pdf
21/07/2015 16:29

Prevádzka športovej haly na ihrisku cez prázdniny

Športová hala na ihrisku je otvorená pre deti a dorast denne od 13. do 17 hod. od pondelka do piatka. 
03/07/2015 08:19

Zápisnica z riad.zas.- 18.jún 2015

Zápisnica z riad.zas.- 18.jún 2015.pdf
24/06/2015 15:47

Výkup papiera

Firma P&P import s.r.o., bude v pondelok 29.6.2015 vykupovať v obci papier. Podrobné informácie sú uvedené v priloženom letáku.    img106.pdf 
24/06/2015 15:42

Prerušenia distribúcie el. energie v obci

V priložených súboroch sú uvedené dátumy a časy prerušenia distribúcie el. energie v obci z dôvodu pravidelných revízií na zariadeniach ZSE.    img105.pdf  img104.pdf   
15/06/2015 20:19

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.06. 2015

POZVÁNKA     Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva   dňa 18.6.2015 o 16,00 hod. v zasadačke obecného...
03/06/2015 21:45

Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie

 V priložených súboroch sú uvedené dátumy a časy prerušenia distribúcie el. energie v obci z dôvodu pravidelných revízií na zariadeniach ZSE.    17.06.2015.pdf  17.06.2015..pdf  17.06.2015,..pdf  15.06.2015.pdf  15.06.2015,.pdf   
19/05/2015 21:04

Zápisnica z riad.zas.- 11.máj. 2015

Zápisnica z riad.zas.- 11.máj. 2015.pdf .
12/05/2015 21:24

VZN č. 4-2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

VZN č. 4-2015 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Trenčianske Bohuslavice.pdf 
12/05/2015 21:23

VZN č. 3-2015 o podmienkach prideľovania bytov

VZN č. 3-2015 o podmienkach prideľovania bytov v nájomnom bytovom dome.pdf 
Flag Counter

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

en-Novinky

22/02/2017 17:06

Detsky kutik plagaty a pravidla

  Jedná sa o aktivity detí v detskom kútiku Motýlik v Bošáci, ktoré sú dostupné aj pre našich obyvateľov.   
02/11/2016 12:13

Turistické značenie Nová Bošáca-Rolincová

V utorok 1. novembra 2016 o 08:00 hod. sme sa vybrali obaja Struhárovci pešo po trase turisticko-náučného chodníka do Novej Bošáce, kde začína...
20/04/2016 22:53

Publikácia o histórii, tradíciách a nárečí našej obce

  Pani Matilka Macháčová pripravuje vydanie publikácie o histórii, tradíciách a nárečí našej obce. Prosí občanov, ktorí majú staré...
05/02/2016 09:26

Video obce z vtáčej perspektívy

Firma Soundvision z Novej Dubnice natočila video našej obce. Je to zaujímavý pohľad na našu obec z vtáčej perspektívy. Zároveň boli pri natáčaní...
15/11/2015 19:47

Bezplatné právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo   V našej obci v stredu 18.11.2015 od 11:00 do 11:45 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu poskytne...
24/02/2015 17:10

E-maily občanov

OZNAM   Samospráva obce v rámci lepšej informovanosti občanov plánuje informovať občanov o dôležitých udalostiach v obci ako je...
17/02/2011 00:00

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V záujme "zlepšenia prezentačnej a informačnej funkcie obce", bola spustená do prevádzky oficiálna...

Tags

The list of tags is empty.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233