Oficiálna stránka obce

Meniny na web

__________________________________________________________________________________________

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

STAVEBNÉ PRÁCE SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 Predmet zákazky:

 „Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“

 

Podklady Zvýšenie kapacity MŠ.pdf
01 Výzva internet.pdf 

 

Projektová dokumentácia
 

                                                                                   ____________________________________

 

Kompletná dokumentácia k novému ÚPN

 

___________________________________________

en-Úradná tabuľa

20/11/2015 17:24

Zápisnica z riad.zas.- 9.novembra 2015

Zápisnica z riad.zas.- 9.novembra 2015 doc.pdf
18/11/2015 18:08

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

výzva .pdf 
14/11/2015 17:42

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. , vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016 V prílohách zverejňujeme informáciu : ·        ...
27/10/2015 21:13

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice

  Územný plán obce - Zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu.pdf   TBohuslavice_oznamenie o strategickom dokumente.pdf    .
20/10/2015 13:56

Návrhy VZN

VZN č. 6-2015 - dodatok - o nakladaní s odpadom -návrh.pdf VZN č. 5-2015 - o miestnom poplatku za KO a DSO - návrh.pdf VZN č. 2-2015 - ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce - návrh.pdf  
15/10/2015 16:38

Verejná vyhláška - Územný plán obce

Verejná vyhláška o začatí obstarávania ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice.pdf 
30/09/2015 16:24

Zápisnica z riad.zas.- 21.septembra. 2015

Zápisnica z riad.zas.- 21.septembra. 2015 doc.pdf
02/09/2015 08:10

Zápisnica z riad.zas.- 24.augusta. 2015

Zápisnica z riad.zas.- 24.augusta. 2015 doc.pdf
20/08/2015 15:46

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.08. 2015

POZVÁNKA                 Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva   dňa 24.8.2015 o 16,00 hod....
06/08/2015 15:21

Návrh VZN č.2 - 2015

VZN č. 2-2015 - ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce - návrh.pdf 
Flag Counter

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

en-Novinky

22/02/2017 17:06

Detsky kutik plagaty a pravidla

  Jedná sa o aktivity detí v detskom kútiku Motýlik v Bošáci, ktoré sú dostupné aj pre našich obyvateľov.   
02/11/2016 12:13

Turistické značenie Nová Bošáca-Rolincová

V utorok 1. novembra 2016 o 08:00 hod. sme sa vybrali obaja Struhárovci pešo po trase turisticko-náučného chodníka do Novej Bošáce, kde začína...
20/04/2016 22:53

Publikácia o histórii, tradíciách a nárečí našej obce

  Pani Matilka Macháčová pripravuje vydanie publikácie o histórii, tradíciách a nárečí našej obce. Prosí občanov, ktorí majú staré...
05/02/2016 09:26

Video obce z vtáčej perspektívy

Firma Soundvision z Novej Dubnice natočila video našej obce. Je to zaujímavý pohľad na našu obec z vtáčej perspektívy. Zároveň boli pri natáčaní...
15/11/2015 19:47

Bezplatné právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo   V našej obci v stredu 18.11.2015 od 11:00 do 11:45 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu poskytne...
24/02/2015 17:10

E-maily občanov

OZNAM   Samospráva obce v rámci lepšej informovanosti občanov plánuje informovať občanov o dôležitých udalostiach v obci ako je...
17/02/2011 00:00

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V záujme "zlepšenia prezentačnej a informačnej funkcie obce", bola spustená do prevádzky oficiálna...

Tags

The list of tags is empty.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233