Oficiálna stránka obce

Meniny na web

__________________________________________________________________________________________

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

STAVEBNÉ PRÁCE SÚŤAŽNÉ PODKLADY

 Predmet zákazky:

 „Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“

 

Podklady Zvýšenie kapacity MŠ.pdf
01 Výzva internet.pdf 

 

Projektová dokumentácia
 

                                                                                   ____________________________________

 

Kompletná dokumentácia k novému ÚPN

 

___________________________________________

en-Úradná tabuľa

08/02/2016 17:43

VZN č. 1-2016 - o financovaní materských škôl a školských zariadení - návrh

VZN č. 1-2016 - o financovaní materských škôl a školských zariadení - návrh.docx.pdf 
08/02/2016 15:28

Program rozvoja obce

Program rozvoja obce Trenčianske Bohuslavice 2015 - 2023.pdf 
08/02/2016 08:20

ponuky na predaj pozemkov

ScanImage002.jpg  ScanImage001 (1).jpg  
03/02/2016 09:16

UPN-O prieskumy a rozbory mapka

TrB PaR_4.pdf 
28/01/2016 14:47

POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA               Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods. 4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva   dňa 3.2.2016 o 16,00 hod....
20/01/2016 10:30

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - oznámenie o výrube drevín

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI BIELE KARPATY oznamuje, že v rámci projektu LIFE09NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana druhov motýľov v nelesných biotopoch v Českej republike a na Slovensku budú realizované manažmentové opatrenia za účelom udržania alebo...
22/12/2015 15:19

Zápisnica z riad.zas.- 16.decembra 2015

Zápisnica z riad.zas.- 16.decembra 2015 doc.pdf 
07/12/2015 15:26

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu zadania ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice

Verejná vyhláška o prerokovaní zadania ÚPN-O Trenčianske Bohuslavice.pdf ÚPN-O obálka zadanie Trenčianske Bohuslavice.pdf ÚPN-O Zadanie Trenčianske Bohuslavice.pdf   
23/11/2015 08:19

Viacročný rozpočet Návrh 2016-2018

Viacročný rozpočet Návrh 2016-2018.pdf
Flag Counter

Contact

správa stránky

webmaster@trencianskebohuslavice.sk

Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07

+421 32 77 82 233

Search site

en-Novinky

22/02/2017 17:06

Detsky kutik plagaty a pravidla

  Jedná sa o aktivity detí v detskom kútiku Motýlik v Bošáci, ktoré sú dostupné aj pre našich obyvateľov.   
02/11/2016 12:13

Turistické značenie Nová Bošáca-Rolincová

V utorok 1. novembra 2016 o 08:00 hod. sme sa vybrali obaja Struhárovci pešo po trase turisticko-náučného chodníka do Novej Bošáce, kde začína...
20/04/2016 22:53

Publikácia o histórii, tradíciách a nárečí našej obce

  Pani Matilka Macháčová pripravuje vydanie publikácie o histórii, tradíciách a nárečí našej obce. Prosí občanov, ktorí majú staré...
05/02/2016 09:26

Video obce z vtáčej perspektívy

Firma Soundvision z Novej Dubnice natočila video našej obce. Je to zaujímavý pohľad na našu obec z vtáčej perspektívy. Zároveň boli pri natáčaní...
15/11/2015 19:47

Bezplatné právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo   V našej obci v stredu 18.11.2015 od 11:00 do 11:45 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu poskytne...
24/02/2015 17:10

E-maily občanov

OZNAM   Samospráva obce v rámci lepšej informovanosti občanov plánuje informovať občanov o dôležitých udalostiach v obci ako je...
17/02/2011 00:00

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V záujme "zlepšenia prezentačnej a informačnej funkcie obce", bola spustená do prevádzky oficiálna...

Tags

The list of tags is empty.

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233