Dokumenty

 

Na tomto mieste nájdete objednávky, zmluvy a faktúry, zverejňované v zmysle novely zákona č.211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01.01.2011 


Zákon o slobode informácií.pdf (82,4 kB)

 

objednávky

faktúry 

zmluvy

 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233