Archív článkov

09.02.2011 20:21

Dodatok č.3 k VZN č.7-2008

  Dodatok č.3 k VZN č.7-2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou 
09.02.2011 16:56

Zápisnica z druhého zasadnutia OZ

                                                                                  ...
25.01.2011 18:16

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

    Starostka obce Trenčianske Bohuslavice na základe §13 ods.4 a. zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva                               ...
21.01.2011 14:07

Fotky z výročnej schôdze

 Vo fotogalérii pribudli nové fotky z Výročnej schôdze DHZ, konanej 15.01.2011 v kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí.      vstup do fotogalérie    
18.01.2011 02:02

prakticke rady pre rodicov

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský  rok 2011/2012
17.01.2011 00:00

Vážení a milí priatelia,

    Vážený obyvateľ našej obce a návštevník obecnej stránky   Sme na začiatku roku 2012 a to je čas popriať si navzájom veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku. Zároveň je to aj čas bilancovať rok predchádzajúci.   Rok 2011 bol prvým rokom, keď samospráva...
15.01.2011 17:09

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 20. mája 2011

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje. Dokument na stiahnutie  tu 1-2011 Z.z.pdf (31,2 kB)
04.01.2011 13:42

Výročná členská schôdza DHZ

 
27.12.2010 15:42

Základné údaje

  Trenčianske Bohuslavice sa rozprestierajú v Považskom podolí na pravobrežnej terase Váhu pri ústí potoka Bošáčka do Váhu. Nadmorská výška v strede obce dosahuje 198m. n. morom. Vstup do obce lemuje z južnej strany Turecký vrch ( 345 m.n.m.), ktorého severnú časť...
19.12.2010 00:00

1.zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Dňa 17.12.2010  o  17:00 hod. sa konalo v zasadačke obecného úradu prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:   1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 4. Zloženie sľubu...

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233