Archív článkov

18.01.2011 02:02

prakticke rady pre rodicov

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský  rok 2011/2012
17.01.2011 00:00

Vážení a milí priatelia,

    Vážený obyvateľ našej obce a návštevník obecnej stránky   Sme na začiatku roku 2012 a to je čas popriať si navzájom veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku. Zároveň je to aj čas bilancovať rok predchádzajúci.   Rok 2011 bol prvým rokom, keď samospráva...
15.01.2011 17:09

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 20. mája 2011

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje. Dokument na stiahnutie  tu 1-2011 Z.z.pdf (31,2 kB)
04.01.2011 13:42

Výročná členská schôdza DHZ

 
27.12.2010 15:42

Základné údaje

  Trenčianske Bohuslavice sa rozprestierajú v Považskom podolí na pravobrežnej terase Váhu pri ústí potoka Bošáčka do Váhu. Nadmorská výška v strede obce dosahuje 198m. n. morom. Vstup do obce lemuje z južnej strany Turecký vrch ( 345 m.n.m.), ktorého severnú časť...
19.12.2010 00:00

1.zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Dňa 17.12.2010  o  17:00 hod. sa konalo v zasadačke obecného úradu prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:   1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 4. Zloženie sľubu...
28.11.2010 20:25

Výsledky komunálnych volieb 2010

 Výsledky komunálnych volieb konaných 27.11.2010   Sumárne  údaje   Počet oprávnených voličov 778 Počet voličov 496 ...

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233