Archív článkov

25.04.2019 15:41

VZN č.2 2019

VZN č.2 2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.pdf
25.04.2019 15:38

VZN č.1 2019

VZN č.1 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavive.pdf
08.04.2019 21:46

Upozornenie na separáciu odpadu

Dôrazne upozorňujeme občanov na separáciu odpadu, ktorý vyvážate na miestny zberný dvor pri požiarnej zbrojnici. Odpad nie je riadne odseparovaný a sú zmiešané plasty s papierom textilom atď.. V obci sú umiestnené kontajnery určené na tieto suroviny a preto vás dôrazne žiadame,...
06.04.2019 12:06

Žiadosť o zavedenie SMS rozhlasu

Kto má záujem o posielanie rozhlasových oznamov formou SMS na vlastný telefón nech vyplní a odovzdá alebo pošle nižšie uvedený formulár na obecný úrad: Žiadosť o zavedenia sms rozhlasu.pdf   
01.04.2019 19:26

Zápisnica z obecnej rady 29.03.2019

Zápisnica z obecnej rady 29.03.2019.pdf 
30.03.2019 21:25

Zápisnica OZ 20.03.2019

Zápisnica OZ 20.03.2019.pdf  
19.03.2019 16:57

Návrh VZN 02-2019

Návrh VZN 2-2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka.pdf 
18.03.2019 20:21

Návrh VZN 01_2019

Návrh VZN 1-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.pdf
05.03.2019 18:50

Oznam o nájme nebytového priestoru

             OZNAM O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU           Obec Trenčianske Bohuslavice zastúpená starostkou obce Darinou Jurigovou oznamuje, že  prenajme nebytový priestorov v obci Trenčianske Bohuslavice vo „Viacúčelovej...
27.02.2019 20:28

Úroveň vytrieďovania odpadov

úroveň vytr. odpadov.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233