Archív článkov

19.03.2019 16:57

Návrh VZN 02-2019

Návrh VZN 2-2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka.pdf 
18.03.2019 20:21

Návrh VZN 01_2019

Návrh VZN 1-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.pdf
05.03.2019 18:50

Oznam o nájme nebytového priestoru

             OZNAM O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU           Obec Trenčianske Bohuslavice zastúpená starostkou obce Darinou Jurigovou oznamuje, že  prenajme nebytový priestorov v obci Trenčianske Bohuslavice vo „Viacúčelovej...
27.02.2019 20:28

Úroveň vytrieďovania odpadov

úroveň vytr. odpadov.pdf 
19.02.2019 20:11

Zápisnica OZ 11.02.2019

Zápisnica OZ 11.02.2018.pdf 
12.02.2019 17:11

Výpis z uznesenia z 11 02 2019

Výpis z uznesenia z 11 02 2019.pdf 
12.02.2019 15:58

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

POH_obce Trenčianske Bohuslavice 2016-2020 TN.pdf 
03.02.2019 10:34

Zápisnica OZ 22.01.2019

zápisnica OZ 22.01.2019.pdf 
15.01.2019 16:02

Termíny akcií plánovaných v Bošáckej doline do marca 2019

Termíny akcií v Bošáckej doline.pdf   
03.01.2019 16:03

Zápisnica OZ 18.12.2018

zápisnica OZ 18.12.2018 2.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233