Archív článkov

05.09.2019 20:19

Zápisnica OZ 26.08.2019

Zápisnica OZ 26.08.2019.pdf 
27.08.2019 14:01

VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni

VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.pdf 
25.07.2019 21:20

Návrh VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v ŠJ

Návrh VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenč.Bohuslavice.pdf
25.07.2019 09:17

Vrejná vyhláška o prerokovaní návrhu ÚPN-Z "Kamienka"

DOC250719-25072019080342.pdf
19.07.2019 22:50

Zápisnica OZ 11.07.2019

Zápisnica OZ 11.07.2019.pdf 
18.07.2019 15:41

Kalendár zberu odpadov

17.07.2019 21:47

VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou

VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou.pdf
17.07.2019 21:46

VZN č.3_2019 - Požiarny poriadok obce

VZN č.3_2019 - Požiarny poriadok obce.pdf
25.06.2019 22:05

Verejná vyhláška - životné prostredie

Verejná vyhláška - životné prostredie.pdf
15.06.2019 20:15

Zápisnica OZ 05.06.2019

Zápisnica OZ 05.06.2019.pdf 

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233