Štítok: vzn

Dodatok č.3 k VZN č.7-2008

http://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn/

VZN č. 1-2009 - dodatok č.1 o mieste a čase zápisu.pdf (64,8 kB)

http://www.trencianskebohuslavice.sk/news/vzn-c-1-2009-dodatok-c-1-o-mieste-a-case-zapisu-pdf-64-8-kb-/

© 2011 Obec Trenčianske Bohuslavice ...... obec@trencianskebohuslavice.sk

tel. ++421327782233